Tuesday, 21/09/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN - SƠN TÂY
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (SỐ 1)

 


 Trường TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
BUỔI SÁNG        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 08 năm 2017        
                           
THỨ TIẾT 6A
(Kiêm)
6B
(Loan)
6C
(Ngân)
7A
(Sinh)
7B
(Hậu)
7C
(Trúc)
8A
(Cúc)
8B
(Điệp)
8C
(Thúy)
9A
(Hằng)
9B
(Thìn)
9C
(Khánh)
2 1 CC - Kiêm CC - Loan CC - Ngân CC - Sinh CC - Hậu CC - Trúc CC - Cúc CC - Điệp CC - Thúy CC - Hằng CC - Thìn CC - Khánh
2 Văn - Kiêm Văn - Loan Toán - Ngân Toán - Sinh TC - Hậu TD - Hải TD - Phú Anh - Điệp Văn - Thúy Toán - Hằng Hoá - Khánh Văn - Thìn
3 Văn - Kiêm Văn - Loan CN - Vinh TC - Sinh Toán - Hậu Toán - Ngân Lý - Trúc Sử - Cúc Văn - Thúy Sinh - L.Hà Anh - Điệp Hoá - Khánh
4 Toán - Ngọc CN - Vinh Sử - Thìn Văn - N.Hà TD - Hồng Sinh - L.Hà Anh - Điệp Lý - Trúc Địa - Thúy Hoá - Khánh TD - Phú Anh - Hải
5       Nhạc - Hồng Sử - Loan Anh - Hải Toán - Ngọc Toán - Sinh Lý - Trúc Địa - N.Hà Văn - Thìn Sinh - L.Hà
3 1 Anh - Hải TD - Phú Lý - Minh Toán - Sinh Văn - Hương Toán - Ngân TC - Phương Sử - Cúc Toán - Hậu Văn - Thúy TC - Điệp Văn - Thìn
2 Toán - Ngọc Anh - Điệp Toán - Ngân Toán - Sinh Toán - Hậu Anh - Hải Nhạc - Hồng CN - Phương Sử - Cúc Văn - Thúy MT - Việt Văn - Thìn
3 Lý - Minh Nhạc - Hồng Anh - Điệp Anh - Xuân GD - Huyền Văn - N.Hà Toán - Ngọc Toán - Sinh Văn - Thúy CN - Phương Văn - Thìn TD - Phú
4 CN - Vinh Lý - Minh Anh - Điệp GD - Huyền Anh - Hải Văn - N.Hà Văn - Cúc Văn - Loan TD - Phú MT - Việt Toán - Hằng Toán - Ngọc
5 MT - Việt Toán - Hằng Địa - Huyền Sinh - Minh CN - Vinh Nhạc - Hồng Sử - Cúc Văn - Loan Anh - Xuân Anh - Hải Địa - N.Hà TC - Ngọc
4 1 Sinh - Minh Anh - Điệp Văn - Hinh Lý - Trúc Toán - Hậu Địa - Kiêm TD - Phú TD - Xuân Sinh - L.Hà Văn - Thúy Toán - Hằng CN - Phương
2 TC - Hồng Toán - Hằng Sinh - Minh Văn - N.Hà Địa - Kiêm Lý - Trúc Anh - Điệp Địa - Thúy Toán - Hậu TD - Phú Sinh - L.Hà GD - Huyền
3 Nhạc - Hồng GD - Kiêm TD - Phú Văn - N.Hà Lý - Trúc Toán - Ngân Anh - Điệp GD - Huyền Anh - Xuân Toán - Hằng CN - Phương Sử - Cúc
4 TD - Phú TC - Hồng TC - Ngân MT - Việt Sinh - Minh GD - Huyền CN - Phương Anh - Điệp Sử - Cúc TC - Hằng Địa - N.Hà Sinh - L.Hà
5             GD - Huyền MT - Việt Nhạc - Hồng Sinh - L.Hà Sử - Cúc Địa - N.Hà
5 1 Văn - Kiêm Toán - Hằng Văn - Hinh Sinh - Minh TD - Hồng Văn - N.Hà TC - Phương Hoá - Khánh TD - Phú Anh - Hải Văn - Thìn Toán - Ngọc
2 GD - Kiêm MT - Việt Toán - Ngân Văn - N.Hà Nhạc - Hồng Anh - Hải Toán - Ngọc TC - Phương Hoá - Khánh TC - Hằng Văn - Thìn TD - Phú
3 TD - Phú Sinh - Minh TC - Ngân TD - Hải Sử - Loan CN - Vinh Hoá - Khánh Nhạc - Hồng CN - Phương GD - Huyền Anh - Điệp Văn - Thìn
4 Sinh - Minh Địa - Huyền TD - Phú Sử - Loan Anh - Hải Sinh - L.Hà Văn - Cúc TD - Xuân MT - Việt Toán - Hằng TC - Điệp TC - Ngọc
5 TC - Hồng Văn - Loan CN - Vinh Anh - Xuân Sinh - Minh TC - Ngân Sinh - L.Hà Anh - Điệp GD - Huyền Sử - Cúc Toán - Hằng MT - Việt
6 1 Địa - Huyền Toán - Hằng Nhạc - Hồng TD - Hải Văn - Hương Toán - Ngân Sinh - L.Hà Văn - Loan TC - Phương Địa - N.Hà Hoá - Khánh Toán - Ngọc
2 Toán - Ngọc TC - Hồng Anh - Điệp Sử - Loan Anh - Hải Văn - N.Hà Văn - Cúc Sinh - L.Hà TC - Phương Hoá - Khánh GD - Huyền Lý - Trúc
3 Anh - Hải Sử - Thìn GD - Huyền Toán - Sinh Địa - Kiêm TC - Ngân Văn - Cúc TC - Phương Toán - Hậu Lý - Trúc Toán - Hằng Địa - N.Hà
4 Sử - Thìn Anh - Điệp Toán - Ngân Địa - Kiêm TC - Hậu Sử - Loan Sử - Cúc Toán - Sinh Văn - Thúy Toán - Hằng Lý - Trúc Hoá - Khánh
5 SH - Kiêm SH - Loan SH - Ngân SH - Sinh SH - Hậu SH - Trúc SH - Cúc SH - Điệp SH - Thúy SH - Hằng SH - Thìn SH - Khánh
7 1 Văn - Kiêm Văn - Loan Sinh - Minh CN - Vinh Văn - Hương TD - Hải Hoá - Khánh CN - Phương Sinh - L.Hà Lý - Trúc TD - Phú Văn - Thìn
2 Toán - Ngọc Sinh - Minh MT - Việt Địa - Kiêm Văn - Hương Sử - Loan Địa - Thúy Hoá - Khánh CN - Phương TD - Phú Văn - Thìn Lý - Trúc
3 Anh - Hải CN - Vinh Văn - Hinh TC - Sinh Toán - Hậu MT - Việt CN - Phương Sinh - L.Hà Hoá - Khánh Văn - Thúy Lý - Trúc Toán - Ngọc
4 CN - Vinh TD - Phú Văn - Hinh Anh - Xuân MT - Việt Địa - Kiêm Toán - Ngọc Văn - Loan Toán - Hậu Văn - Thúy Sinh - L.Hà Anh - Hải
5             MT - Việt Toán - Sinh Anh - Xuân      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 67
Tháng 09 : 1.414
Tháng trước : 2.264
Năm 2021 : 29.407
Năm trước : 35.128
Tổng số : 82.708